Skip to main content

Giới thiệu hảo hữu 3 phần trọng lễ

gioi-thieu-hao-huu-vz99

Phần thưởng thứ nhất

Giới thiệu thành công 1 người bạn tham gia VZ99, nạp tiền 3 lần mỗi lần lớn hơn 1,000,000 tham gia trò chơi đủ 1 tuần và trở thành người chơi hiệu quả. Người giới thiệu và người được giới thiệu và người được giới thiệu có thể nhận thưởng.

Tiền nạp mỗi lần Doanh thu cược Thời gian cá cược Người giới thiệu Bạn bè
1,000,000+ 10,000,000+ >7 ngày 388,888 188,888

Phẩn thưởng thứ 2

Giới thiệu bạn bè trong 1 tuần tổng nạp lần đầu sau 1 tuần không đạt đủ điều kiện, người giới thiệu có thể nhận phần thưởng.

Tổng tiền nạp Thời gian cược Tiền thưởng
6,000,000+ 7 ngày 188,000
30,000,000+ 308,000
100,000,000+ 558,000
200,000,000+ 908,000
600,000,000+ 1,500,000
2,000,000,000+ 3,600,000
8,000,000,000++ 23,000,000

Chú ý: Nếu người được giới thiệu sau khi nạp lần đầu sau 1 tuần không đạt đủ điều kiện, người giới thiệu không thể nhận thưởng.

Phần thưởng thứ 3

Trong 2 tháng giới thiệu bạn bè tham gia trò chơi bình thường trên 30 ngày. Mỗi hội viên tích lũy nạp tiền đạt trên 100,000,000. Người giới thiệu có thể nhận thưởng, giới thiệu càng nhiều phần thưởng càng nhiều.

Số bạn giới thiệu Tiền thưởng Thời gian cược trong 2 tháng Yêu cầu hoạt động
2+ 588,000 Tham gia ít nhất 30 ngày Người chơi thực thụ
5+ 1,200,000
10+ 3,200,000
30+ 6,200,000
80+ 18,000,000

Quy định hoạt động

1. Trước khi giới thiệu, hội viên vui lòng vào [Marketing toàn cầu] liên kết mã giới thiệu, gửi đến cho bạn bè của mình đăng ký tài khoản, Nếu sai quy tắc hệ thống sẽ không hỗ trợ hoạt động giới hiệu bạn bè.

Các bước tạo mã giới thiệu” Chọn Marketing toàn cầuMã giới thiệuThêmThiết lập tỷ lệ cược thành viênTạo thành

2. Hoạt động giới thiệu bạn về cần phải trong 2 tháng bạn bè đăng ký tài khoản liên hệ nhân viên CSKH trực tuyến nhận thưởng, quá thời hạn vô hiệu.

3. Tiền thưởng từ hoạt động không yêu càu vòng cược có thể trực tiếp rút tiền.

4. Cùng IP, Tên thật, Đại lý không hỗ trợ tham gia hoạt đông này.

5. Tất cả hoạt động của VZ99 đều chỉ dành cho các thành viên thực thụ. Nếu phát hiện cá  nhân hoặc tổ chực làm lụng, trục lợi phần thưởng hoạt động. VZ99 có quyền xóa bỏ tư cách tham gia tất cả các sự kiện của hội viên.