Skip to main content

Hoàn thua gấp 3 lần, đón giáng sinh vui vẻ tại VZ99

Merry Christmas – Happy New Year – VZ99

Nội dung hoạt động

Giáng sinh, năm mới song lễ cùng đến, VZ99 cùng bạn vượt qua lễ hội mỗi ngày, trong thời gian lễ hội tận tình vui chơi không lo tổn thất, bồi thường gấp 3 lần giúp bạn Đông Sơn Tái Khởi, cụ thể:

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: Ngày 24 tháng 12 năm 2022 – Ngày 01 tháng 01 năm 2023

Tổn thất
trong ngày
Thưởng
tổn thất
Doanh thu
cược
Phương thức
nhận thưởng
Dựa theo các mốc
của hoạt động thua
cược mỗi ngày
Nhận 3 lần tiền
thưởng tổn thất
Doanh thu cược
phải bằng 3 lần
số tiền tổn thất
Mỗi ngày 9h-21h đến
[Đại sảnh nhận lợi tức] nhận thưởng

Ví dụ 1: Hội viên AA trong ngày giải trí [BACCARAT] tổn thất 30.000.000, doanh thu đạt đủ (30.000.000 * 3 = 90.000.000), sẽ được bồi thường X3 tiêu chuẩn tức (260.000 * 3 = 780.000VNĐ)

Ví dụ 2: Hội viên BB  trong ngày giải trí [XỔ SỐ MIỀN BẮC] tổn thất 10.000.000, doanh thu đạt đủ (10.000.000 * 3 = 30.000.000), sẽ được bồi thường X3 tiêu chuẩn tức (880.000 * 3 = 264.000VNĐ)

Ví dụ 3: Hội viên CC trong ngày giải trí [XỔ SỐ SIÊU TỐC] tổn thất 50.000.000, doanh thu đạt đủ (50.000.000 * 3 = 150.000.000), sẽ được bồi thường X3 tiêu chuẩn tức (500.000 * 3 =1.500.000VNĐ)

Phương thức nhận thưởng

Sau khi các thành viên đạt được điều kiện hoạt động trong cùng ngày, vui lòng vào [Ưu đãi hoạt động đại sảnh] từ 9h-21h ngày hôm sau xin thưởng, nếu quá thời hạn hoạt động này sẽ bị hủy bỏ.

Quy tắc hoạt động

  • 1. Tiền khuyến mãi nhận được cần 1 vòng cược mới có thể rút.
  • 2. Nếu hội viên không đạt đủ doanh thu 3 lần, chỉ có dựa theo tổn thất mỗi ngày để nhận thưởng.
  • 3. Mọi hoạt động ưu đãi trên chỉ dành cho thành viên hợp lệ.
  • 4. Quyền giải thích cuối cùng của sự kiện thuộc về VZ99, VZ99 có quyền sửa đổi, dừng hoặc chấm dứt hoạt động mà không cần thông báo trước.